อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช แม่สอด จังหวัดตาก

Follow me

Tomorn Wongtibet

System Analyst at MitrPhol Sugar
ถนัดเขียนเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวและเทคนิคการพัฒนาระบบงานด้วยไอที
Follow me

แม่สอดเป็นอำเภอรอยต่อระหว่างประเทศไทยกับพม่า

สิ่งที่จะพบได้ที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นถนนหนทางที่คดเคี้ยว และด่านตรวจรถยนต์

ด่านตรวจที่มีมากเอาไว้เพื่อป้องกันการลักลอบโจรกรรมรถยนต์ข้ามชายแดน

จังหวะที่ไปเยือนแม่สอด ผมไปเนื่องจากต้องไปช่วยงานโรงงานที่นั่นสิบกว่าวัน

พบว่าอากาศร้อนมาก ร้อนแบบแสบผิวเลยล่ะ

 

บรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวที่แม่สอดมีหลายจุด

แต่ช่วงนั้นเป็นฤดูฝนบางที่จึงไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชม

 

จุดแรกที่ไปศาลเจ้าพ่อพะวอ:

อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช แม่สอด จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช แม่สอด จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช แม่สอด จังหวัดตาก

 

อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช:

อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช แม่สอด จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช แม่สอด จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช แม่สอด จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช แม่สอด จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช แม่สอด จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช แม่สอด จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช แม่สอด จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช แม่สอด จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช แม่สอด จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช แม่สอด จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช แม่สอด จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช แม่สอด จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช แม่สอด จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช แม่สอด จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช แม่สอด จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช แม่สอด จังหวัดตาก

 

ตลาดชาวเขาอำเภอแม่สอด:

อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช แม่สอด จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช แม่สอด จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช แม่สอด จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช แม่สอด จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช แม่สอด จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช แม่สอด จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช แม่สอด จังหวัดตาก
 

 

พิกัด

แสดงความเห็นด้วยบัญชีเฟสบุ๊ค