เกาะกูด จังหวัดตราด

Follow me

Tomorn Wongtibet

System Analyst at MitrPhol Sugar
ถนัดเขียนเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวและเทคนิคการพัฒนาระบบงานด้วยไอที
Follow me

เกาะกูดเป็นเกาะที่เดินทางไปไกลสุดจากบรรดาเกาะต่างๆ ในจังหวัดตราด

ผมมักใช้เวลาฤดูร้อนของแต่ล่ะปีเดินทางมาที่นี่เสมอๆ แต่ก็พบว่าบรรยากาศแต่ล่ะปีนั้น

แตกต่างกันมาก บางทีฝนตก บางทีพายุเข้า บางทีก็ฟ้าใส ทะเลสีคราม

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในทริปจะหมดไปกับค่าเรือไปกลับที่แพงมาก

ยังคิดอยู่เลยว่าถ้าไปรอบหน้าจะพักอย่างน้อยสี่วันเป็นขั้นต่ำ

เอาให้ลืมโลกภายนอกไปเลย

 

บรรยากาศขึ้นเรือจากท่าเรือไปยังเกาะกูด:

เกาะกูด จังหวัดตราด

เกาะกูด จังหวัดตราด

เกาะกูด จังหวัดตราด

เกาะกูด จังหวัดตราด

 

บรรยากาศหน้าหาดที่รีสอร์ท (หาดสวยที่สุดบนเกาะ):

เกาะกูด จังหวัดตราด

เกาะกูด จังหวัดตราด

 

นั่งสองแถวไปน้ำตกคลองเจ้า แวะอ่าวสลัดดูการเลี้ยงปลาในกระชังที่นี่:

เกาะกูด จังหวัดตราด

เกาะกูด จังหวัดตราด

เกาะกูด จังหวัดตราด

เกาะกูด จังหวัดตราด

เกาะกูด จังหวัดตราด

เกาะกูด จังหวัดตราด

เกาะกูด จังหวัดตราด

เกาะกูด จังหวัดตราด

 

กิจกรรมดำน้ำดูปลาน้ำตื้น:

เกาะกูด จังหวัดตราด

เกาะกูด จังหวัดตราด

เกาะกูด จังหวัดตราด

เกาะกูด จังหวัดตราด

เกาะกูด จังหวัดตราด

เกาะกูด จังหวัดตราด

เกาะกูด จังหวัดตราด

 

ช่วงเย็นที่รีสอร์ท:

เกาะกูด จังหวัดตราด

เกาะกูด จังหวัดตราด

เกาะกูด จังหวัดตราด

เกาะกูด จังหวัดตราด

เกาะกูด จังหวัดตราด

เกาะกูด จังหวัดตราด

เกาะกูด จังหวัดตราด

เกาะกูด จังหวัดตราด

พิกัด

แสดงความเห็นด้วยบัญชีเฟสบุ๊ค