เอเซียทีค กรุงเทพฯ

Follow me

Tomorn Wongtibet

System Analyst at MitrPhol Sugar
ถนัดเขียนเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวและเทคนิคการพัฒนาระบบงานด้วยไอที
Follow me

เอเซียทีคสถานที่ซึ่งผู้คนทั่วไปนิยมไปเดินดูสินค้าและชมวิวในช่วงพลบค่ำ

ความแตกต่างระหว่างที่อื่นกับที่นี่คือจะมีพื้นที่ติดกับท่าเรือและมีพื้นที่ให้เดินกว้างขวาง

สินค้ามีหลากหลาย และส่วนใหญ่ผู้คนที่มาเดินจะเป็นกลุ่มวัยทำงาน

อาศัยช่วงเลิกงานออกมาซื้อของทานก่อนกลับบ้าน

 

เอเซียทีคมีจุดถ่ายรูปสวยงามหลายจุด

ถ้าจะเน้นเรื่องการถ่ายรูปควรจะมาก่อนมืดเพราะคนจะเยอะมาก

 

บรรยากาศเอเซียทีค:
เอเซียทีค กรุงเทพฯ

เอเซียทีค กรุงเทพฯ

เอเซียทีค กรุงเทพฯ

เอเซียทีค กรุงเทพฯ

เอเซียทีค กรุงเทพฯ

เอเซียทีค กรุงเทพฯ

เอเซียทีค กรุงเทพฯ

เอเซียทีค กรุงเทพฯ

เอเซียทีค กรุงเทพฯ

เอเซียทีค กรุงเทพฯ

เอเซียทีค กรุงเทพฯ

เอเซียทีค กรุงเทพฯ

เอเซียทีค กรุงเทพฯ

เอเซียทีค กรุงเทพฯ

เอเซียทีค กรุงเทพฯ

เอเซียทีค กรุงเทพฯ

เอเซียทีค กรุงเทพฯ
 

พิกัด

แสดงความเห็นด้วยบัญชีเฟสบุ๊ค