เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

Follow me

Tomorn Wongtibet

System Analyst at MitrPhol Sugar
ถนัดเขียนเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวและเทคนิคการพัฒนาระบบงานด้วยไอที
Follow me

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเจดีย์ที่นายสมหมาย สมทรัพย์ เจ้าของบริษัทบัวสมหมาย จำกัด
สร้างถวายหลวงตาบัว สร้างมาเป็นเงินกว่า 228 ล้านบาท ก่อนหลวงตาบัวมรณะภาพ

เจดีย์มหามงคลบัวตั้งอยู่บนพื้นที่เอกชนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ฟรี
สวยงามมากในเวลากลางคืนเมื่อเปิดไฟส่องสว่าง

 

บรรยากาศรอบนอก

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

บรรยากาศมุมมองจากเจดีย์มหามงคลบัวออกมาภายนอก

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

บรรยากาศชั้นหนึ่งเจดีย์มหามงคลบัว

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

บรรยากาศชั้นสอง (ชั้นบนสุด) เจดีย์มหามงคลบัว

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เที่ยวให้สนุกนะครับ แล้วพบกันใหม่

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

พิกัด

แสดงความเห็นด้วยบัญชีเฟสบุ๊ค