ตลาดสามชุก ตลาดเก่าร้อยปีริมน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี

Follow me

Tomorn Wongtibet

System Analyst at MitrPhol Sugar
ถนัดเขียนเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวและเทคนิคการพัฒนาระบบงานด้วยไอที
Follow me

สามชุกเป็นตลาดเก่าริมน้ำ ที่ค้าขายมานานผู้คนที่มาสุพรรณบุรีมักแวะเวียนมาซื้อของฝากกันที่นี่

สามชุก ตลาดร้อยปี สุพรรณบุรี

สามชุก ตลาดร้อยปี สุพรรณบุรี

สามชุก ตลาดร้อยปี สุพรรณบุรี

สามชุก ตลาดร้อยปี สุพรรณบุรี

สามชุก ตลาดร้อยปี สุพรรณบุรี

สามชุก ตลาดร้อยปี สุพรรณบุรี

สามชุก ตลาดร้อยปี สุพรรณบุรี

พิกัด

แสดงความเห็นด้วยบัญชีเฟสบุ๊ค