แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนในตัวเมืองร้อยเอ็ด

Follow me

Tomorn Wongtibet

System Analyst at MitrPhol Sugar
ถนัดเขียนเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวและเทคนิคการพัฒนาระบบงานด้วยไอที
Follow me

วัดบูรพา จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่แรก วัดบูรพา

วัดบูรพา จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดบูรพา จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดบูรพา จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดบูรพา จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดบูรพา จังหวัดร้อยเอ็ด

พิกัด

แหล่งท่องเที่ยวที่สอง สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเมืองร้อยเอ็ด

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเมืองร้อยเอ็ด

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเมืองร้อยเอ็ด

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเมืองร้อยเอ็ด

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเมืองร้อยเอ็ด

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเมืองร้อยเอ็ด

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเมืองร้อยเอ็ด

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเมืองร้อยเอ็ด

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเมืองร้อยเอ็ด

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเมืองร้อยเอ็ด

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเมืองร้อยเอ็ด

พิกัด

สถานที่สุดท้ายที่จะพามา อยู่ฝั่งตรงข้ามสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ คือบึงพลาญชัย

บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด

บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด

บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด

พิกัด

แสดงความเห็นด้วยบัญชีเฟสบุ๊ค