วัดโนนกุ่ม (วัดสรพงษ์) นครราชสีมา

วัดโนนกุ่ม หรืออุทยานลานบุญมหาวิหาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

จัดสร้างและดำเนินงานโดยมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

เมตตาบารมี โดยมีคุณสรพงศ์ ชาตรี เป็นประธานมูลนิธิฯ

เป็นที่มาที่คนท้องถิ่นเรียกติดปากว่า วัดสรพงษ์

 

ภายในวัดจัดสรรพื้นที่ค่อนข้างสวยงามและดูเป็นระเบียบเรียบร้อย ที่สังเกตได้ชัดเจนคือสะอาดมาก

วัดแห่งนี้ เป็นที่ ประดิษฐานรูปหล่อทองเหลืองรมดำ หลวงพ่อโต

(สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

 

บรรยากาศภายในวัดโนนกุ่ม

 

วัดโนนกุ่ม (วัดสรพงษ์) นครราชสีมา

วัดโนนกุ่ม (วัดสรพงษ์) นครราชสีมา

วัดโนนกุ่ม (วัดสรพงษ์) นครราชสีมา

วัดโนนกุ่ม (วัดสรพงษ์) นครราชสีมา

วัดโนนกุ่ม (วัดสรพงษ์) นครราชสีมา

วัดโนนกุ่ม (วัดสรพงษ์) นครราชสีมา

วัดโนนกุ่ม (วัดสรพงษ์) นครราชสีมา

วัดโนนกุ่ม (วัดสรพงษ์) นครราชสีมา

Read More