How to install Tomcat 8

Follow me

Tomorn Wongtibet

System Analyst at MitrPhol Sugar
ถนัดเขียนเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวและเทคนิคการพัฒนาระบบงานด้วยไอที
Follow me

การติดตั้ง Tomcat Web server เป็นปัญหาที่พบได้เป็นประจำสำหรับผู้พัฒนามือใหม่
ครั้งนี้เขียนขั้นตอนที่ทำตามได้โดยง่าย ลองศึกษากันดูครับ

วัตถุประสงค์

สามารถติดตั้ง Tomcat 8 ทำเป็น Web Server ได้

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. ตัวติดตั้ง Tomcat 8
 2. ตัวติดตั้ง JDK 8

ขั้นตอนการติดตั้ง

 1. ติดตั้ง JDK 8
  1. จำเป็นต้องตรวจสอบก่อนว่ามี JDK ติดตั้งไว้หรือยัง หากมีให้นำออกก่อนโดยการ Uninstall
  2. เข้า Dos Mode โดยไปที่ Start และไปที่ Run พิมพ์ “cmd” และ Enter
   tomcat001
  3. ที่ Dos Mode พิมพ์คำสั่ง “java –version” และ Enter หากได้ผลดังภาพแสดงว่าเครื่องยังไม่ติดตั้ง หรือถ้าได้ผลต่างจากนี้ต้องไป Uninstall ออกให้หมด แล้วจึงทำตามวิธีเดิมเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง
   tomcat002
  4. วิธีการออกจาก Dos Mode ต้องใช้คำสั่ง “exit” และกด Enter
  5. Download ตัวติดตั้งไฟล์ JDK 8 มาไว้ในเครื่อง เข้าเว็บ
   “ http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html ”
  6. คลิกเลือก “Accept License Agreement” และคลิก download Windows x64 (แล้วแต่เครื่องผู้ใช้)
   tomcat003
  7. หลังจากมีไฟล์ในเครื่องให้ทำการติดตั้งตามนี้ ขึ้นตามภาพคลิก “Next”
   tomcat004
  8. ไม่ต้องเปลี่ยนพื้นที่ในการวางไฟล์ คลิก “Next”
   tomcat005
  9. สำหรับ JRE ก็เช่นกัน ให้คลิก “Next”
   tomcat006
  10. ถ้าขึ้นตามภาพคือติดตั้งเสร็จ คลิก “Close”
   tomcat007
  11. ตรวจสอบอีกครั้ง หากได้ผลตามภาพแสดงว่าใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์
   tomcat008
 1. ติดตั้ง Tomcat 8
  1. Download ตัวติดตั้ง Tomcat 8
   “ http://tomcat.apache.org/download-80.cgi ”
  2. คลิกเลือกที่เป็น “32-bit/64-bit Windows Service Installer”
   tomcat009
  3. คลิก “Next”
   tomcat010
  4. คลิก “I Agree”
   tomcat011
  5. คลิกเลือกตามภาพและคลิก “Next”
   tomcat012
  6. ตรวจสอบว่ามีระบบอื่นใช้ Port เดียวกับ Web Server ที่เรากำลังจะติดตั้งหรือไม่
   โดยให้พิมพ์ “netstat –a –b -o” ที่ Web browser ถ้าเป็นตามภาพหมายถึง
   Port 80 ไม่สามารถนำไปใช้ได้ เพราะมีการใช้งานจากระบบอื่น ถ้าไม่พบให้ทำขั้นต่อไปได้เลย
   tomcat013

   1. ตรวจว่ามีโปรแกรมเหล่านี้ใช้ Port อยู่ไหมลอง Stop Service โปรแกรมเหล่านี้และลองใหม่ TeamViewer, Apache, IIS, Ms Sql Server
   2. หากพบว่าเกิดจาก MS SQL Server ที่ติดตั้งไว้บนเครื่องเดียวกันให้ทำดังนี้
    1. เข้าไปที่ “Reporting Services Configuration Manager”
     tomcat019
    2. แก้ port ที่แท๊บ “Web Service URL” ในกล่อง “TCP Port” เช่น 9090 และคลิก “Apply”
     tomcat020
    3. ที่แท๊บ “Report Manager URL”
     tomcat021
    4. โดยคลิกที่ “Advanced” แก้ให้ได้ตามภาพเช่น 9090 และคลิก OK และ Exit ออกไป
     tomcat022
    5. หาก Service Tomcat Start อยู่ให้ Restart และลองเข้าใหม่ จะสามารถใช้งานได้
  7. กำหนดค่าตามภาพ และคลิก “Next”
   tomcat014
  8. ถ้าเราลง JRE ไว้บนเครื่องแล้ว ระบบจะหาให้เองตามภาพ
   tomcat015
  9. เพื่อความสะดวกในการจัดการ Web server จึงย้ายมาไว้ Drive D กำหนดเสร็จคลิก “Install”
   tomcat016
  10. ติ๊กตามภาพและคลิก “Finish”
   tomcat017
  11. ลองเข้าใช้โดยพิมพ์ผ่าน Web browser “http://localhost” ควรจะได้ตามภาพ
   tomcat018

 

แสดงความเห็นด้วยบัญชีเฟสบุ๊ค