How to install Tomcat 8

การติดตั้ง Tomcat Web server เป็นปัญหาที่พบได้เป็นประจำสำหรับผู้พัฒนามือใหม่
ครั้งนี้เขียนขั้นตอนที่ทำตามได้โดยง่าย ลองศึกษากันดูครับ

วัตถุประสงค์

สามารถติดตั้ง Tomcat 8 ทำเป็น Web Server ได้

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. ตัวติดตั้ง Tomcat 8
 2. ตัวติดตั้ง JDK 8

ขั้นตอนการติดตั้ง

 1. ติดตั้ง JDK 8
  1. จำเป็นต้องตรวจสอบก่อนว่ามี JDK ติดตั้งไว้หรือยัง หากมีให้นำออกก่อนโดยการ Uninstall
  2. เข้า Dos Mode โดยไปที่ Start และไปที่ Run พิมพ์ “cmd” และ Enter
   tomcat001
  3. ที่ Dos Mode พิมพ์คำสั่ง “java –version” และ Enter หากได้ผลดังภาพแสดงว่าเครื่องยังไม่ติดตั้ง หรือถ้าได้ผลต่างจากนี้ต้องไป Uninstall ออกให้หมด แล้วจึงทำตามวิธีเดิมเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง
   tomcat002
  4. วิธีการออกจาก Dos Mode ต้องใช้คำสั่ง “exit” และกด Enter
  5. Download ตัวติดตั้งไฟล์ JDK 8 มาไว้ในเครื่อง เข้าเว็บ
   “ http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html ”
  6. คลิกเลือก “Accept License Agreement” และคลิก download Windows x64 (แล้วแต่เครื่องผู้ใช้)
   tomcat003
  7. หลังจากมีไฟล์ในเครื่องให้ทำการติดตั้งตามนี้ ขึ้นตามภาพคลิก “Next”
   tomcat004
  8. ไม่ต้องเปลี่ยนพื้นที่ในการวางไฟล์…

   Read More